Välkommen till

Tommy Allström Byggproduktion AB

TAB hallen1TAB hallen1
TAB hallen1
  • boxar

Vi bygger för framtiden med kvalité och trygghet


Vi tar oss an alla former av nyproduktion inom byggsektorn.
Vi utför ombyggnader, renoveringar och markarbeten.

Till ert förfogande ställer vi ett brett kontaktnät som omfattar arkitekter, konstruktörer och entreprenörer.
​Hela byggnadskedjan från bygglovsansökan och kontakt med myndigheter till ett väl utfört arbete.

I företaget finns en entreprenad samt en byggservicedel.

Vi erbjuder industrier och fastighetsförvaltare kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar. 
​Vi är certifierade i kvalite, miljö och arbetsmiljö, enligt

SS-EN-ISO 9001
​SS-EN-ISO 14001
​SIS-OHSAS 18001

Tommy Allström,
TA Byggproduktion AB
  • 4 web1
  • Brandstation Lindesberg
  • TAB hallen1
nylogga farg 9 14 18 jpgnylogga farg 9 14 18 jpg
nylogga farg 9 14 18 jpg