Välkommen till

Tommy Allström Byggproduktion AB

Om oss


Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Kontaktnät


Till ditt förfogande ställer vi ett stort kontaktnät som omfattar arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Kostnadsfria offerter lämnas alltid, oavsett storlek på objekt.

Myndigheter


Lämna allt till oss. Vi åtar oss hela byggkedjan, inklusive bygglovsansökan och myndighetskontakter.

Betongarbeten


- Material som lämpar sig bäst för dig

Du kan anlita oss för betongarbeten, t ex när det gäller hus- och fabriksbyggnad, brobyggnad m m. Vi arbetar med alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Det finns många olika typer av betongmaterial lämpade för olika behov och lösningar. Den erfarenhet vi samlat på oss ger oss möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Ibland är byggnation med redan färdiga betongelement den mest lämpade lösningen. Vi har väl inarbetade leverantörskontakter god erfarenhet av att bygga med olika typer av element, såsom stommar, väggar, valv m m.


 

Undrar du över något?


Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor!


Träbyggnation


Småhus, hyreshus, volymhallar


Du kan anlita oss för träbyggnation av t ex småhus, hyreshus, volymhallar eller hyresgästanpassning m m. Vi arbetar med olika utgångspunkter, beroende på dina önskemål och behov, t ex Platsbyggt som i fastighetens grundkonstruktion, interiörer och inredningar.

Det finns många nya, snygga och funktionella material som ger möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Limträstommar är ett tidsbesparande flexibelt och miljövänligt alternativ som vi också är väl förtrogna med. De är dessutom ett estetiskt tilltalande alternativ i lokaler där stommarna kan vara väl synliga, som t ex i idrottshallar och andra publika utrymmen. Materialkostnaden blir något högre. Men i gengäld minskar byggtiden.- Småhus, hyreshus, volymhallar

​Färdiga byggelement för allt från ytter- och inneväggar, med eller utan monterade dörrar och fönster kan också vara ett alternativ. Kostnaden för inköpt material blir naturligtvis högre och utrymmet för egna lösningar blir mindre. Men i gengäld minskar byggtiden, ofta dramatiskt. 


Kompetens- Personlig ansvarskänsla

Vår kompetens finns såväl inom betong-, byggnadssnickeri- som anläggningsarbeten. Vi har även godkännande och utbildning som kvalitetsansvarig enligt BBR och PBL.
Ansvarskänsla
Vi är ca 40 anställda, alla med personlig ansvarskänsla och mångårig erfarenhet av byggnation.

Snabba beslutsvägar
Beslutsvägen inom företaget är snabb och kort vilket betyder närmare kontakt mellan er och oss.
Företaget ligger  på Norra Industriområdet  i Lindesberg

"DET PERFEKTA GENOMFÖRANDET NÅR VI GENOM ATT HA DUKTIGA, MÅNGSIDIGA OCH SERVICEINRIKTADE MEDARBETARE."