TAB

Vi bygger för en hållbar framtid

Vårt erbjudande

Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Pågående projekt

Tillbyggnad Lyko

Tillbyggnad Lyko

Tillbyggnad utav befintligt lager tillhörande Lyko på ca 23 500 m2

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Skulle du vara intresserad av att jobba hos oss så tveka inte på att hör av dig till oss eller skicka in en intresseanmälan.

Lämna allt till oss. Vi åtar oss hela byggkedjan, inklusive bygglovsansökan och myndighetskontakter. Vår kompetens finns såväl inom betong-, byggnadssnickeri- som anläggningsarbeten. Vi har även godkännande och utbildning som kvalitetsansvarig enligt BBR och PBL.