Lidl logistikcentrum

Projektets detaljer

 • Örebro
 • 20 månader
 • Juni 2018
 • Augusti 2019
 • Lidl Sverige
 • 50 000 kvm
 • 500 MSEK

Lidl centrallager

Beskrivning av projektet

Lidl bygger ett nytt stort centrallager i Örebro.

Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och bruttoytan på 50 000 m2.

Projektet startade i juli 2018 och beräknas vara avslutat i augusti 2019. Lagret värderas till 100-tals miljoner och motsvarar sex fotbollsplaner i storlek. Under byggtiden kommer många entreprenörer att vara involverade vilket skapar många nya arbetstillfällen. Lagret kommer kunna betjäna upp till 100 butiker i Sverige.

Enbart lagrets grundkonstruktion består av 316 pelarfundament, vindbockar och sulor. Markbetongen stålfiberarmeras och betongplattan blir till största delen dubbelarmerad vilket innebär en hel del handgjutning. En stor del av golvytan blir med golvvärme.

Lidl har köpt tomten av Örebro kommun. Den totala ytan är på 177 000 kvadratmeter och säkerställer ytterligare framtida expansion.

Projektets detaljer

 • Örebro
 • 20 månader
 • Juni 2018
 • Augusti 2019
 • Lidl Sverige
 • 44 000 kvm
 • - MSEK
Byggprocess
Slutfört

Relaterade projekt