Swedol centrallager

Projektets detaljer

 • Örebro
 • 8 månader
 • Oktober 2011
 • Juni 2012
 • 19.000 kvm
 • Swedol

Swedol Logistikcenter med avancerad lagerteknik

Beskrivning av projektet

”Transparans genom hela byggnationen”

Kundutlåtande
Vi ville jobba med entreprenör som kunde erbjuda öppna böcker och där vi kunde vara med och påverka utförande och kostnader under byggtiden.
TAB kunde erbjuda allt detta och vi hade ett ärligt och bra samarbetsklimat genom hela byggprocessen, säger Leif Andersson, inhyrd projektledare, Swedol.

Vi är mycket nöjda med slutresultatet och bygget höll både budget och tidsplan, fortsätter Leif. Swedols nya lagerbyggnad är byggd i hållbara material som ger låga underhållskostnader. Ett effektivt klimatskal och avancerad klimatstyrning ger mycket låg energiförbrukning. Byggnaden ägs och förvaltas av Swedol.

Projektets detaljer

 • Örebro
 • 8 månader
 • Oktober 2011
 • Juni 2012
 • 19.000 kvm
 • Swedol

Byggnadsfakta
• Totalyta 19000 kvadratmeter inklusive kontorsdel på 1500 kvadratmeter.
• Takhöjd 12,5 meter.
• Stålstomme med väggar i prefabricerade betongsand¬ wichelement, isolering 300 mm.
• Yttertak i bärande profilerad plåt med duk.
• Sprinklertorn.
• Personalutrymmen med bland annat, paus- och omklädningsrum.
• Två rum i lagret är anpassade för brandfarligt gods.
• Byggnaden har en effektiv ventilationsanläggning med luftburen värme.
• En avancerad klimatstyrning från Ecopilot® styr inomhusklimatet och optimerar
energieffektiviteten. Systemet tar bland annat hänsyn till aktuellt väder och till
väderprognoserna för två tre dagar framåt.
• Uppvärmning: fjärrvärme.
• Kyla: fjärrkyla.
• Lagret är till stora delar automatiserat med avancerad och yteffektiv teknik
från norska AutoStore.
• Fjärrstyrda robotar som går på skenor hämtar och
lämnar godset i det kompakta och galler¬formade lagersystemet.

FAKTA SWEDOL
Swedol säljer allt från verktyg och förnödenheter till kläder och skydd med inriktning på främst proffsanvändare inom huvudsak kundsegmenten Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedolkoncernen har totalt 99 buti- ker: 76 i Sverige, 18 i Norge, fyra i Finland och en i Estland. 2016 omsatte koncernen drygt 2,3 miljarder kronor.

Relaterade projekt