Avslutade projekt

DHL Uppsala

DHL Uppsala

Terminal till DHL i Uppsala.
Byggstart: Augusti 2021.
Färdigt: Juli 2022.

DHL Törsjö

DHL Törsjö

Tillbyggnadation på 2 000 kvm samt ombyggnadation på befintligt lager på ca 18 000 kvm

Spendrups Grängesberg

Spendrups Grängesberg

Byggnation av nya tankhallar, verkstäder, omklädningsrum och kontor. Byggstart: Maj 2021.
Färdigt: maj 2022

DSV Rosersberg

DSV Rosersberg

DSV’s nya logistikbyggnad i Rosersberg. Bruttoytan är 82.000 m². Projektet blev färdigställt i början utav 2022

Schenker Arlanda

Schenker Arlanda

Vi har fått i uppdrag av Prologis att bygga ut Schenkers anläggning i Arlandastad med 6755m².

Rusta lager i Norrköping

Rusta lager i Norrköping

Vi utför mark, pålning och grundläggningsarbeten vid Rustas nya lager i Norrköping på 53 000 kvm.

Ica utbyggnad av lager

Ica utbyggnad av lager

Vi har fått i uppdrag av Catena Fastigheter att uppföra nytt kyllager till ICA i Borlänge.
Projektet påbörjas i Mars och ska vara klart i februari 2021

Swedol utbyggnad

Swedol utbyggnad

Swedol säljer allt från verktyg och förnödenheter till kläder och skydd med inriktning på främst proffsanvändare inom huvudsak kundsegmenten Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.

Bergsparken Lindesberg

Bergsparken Lindesberg

På generalentreprenad ska utföras nybyggnad av Hälsocentrum med lokaler för Vårdcentral, Familjecentral, Folktandvård. Centrumet kommer även innehålla 30 lägenheter, restaurang samt tillhörande lokalutrymmen. Ett Parkeringshus med 200 platser samt omgivande markanläggningar skall även uppföras.

Projekt innefattar även utförande av gång- och cykelbana.

Lidl Centrallager

Lidl Centrallager

Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och bruttoytan på 50 000 m2. Projektet startade i juli 2018 och beräknas vara avslutat i augusti 2019. Lagret värderas till 100-tals miljoner och motsvarar sex fotbollsplaner i storlek. Under byggtiden kommer många entreprenörer att vara involverade vilket skapar många nya arbetstillfällen. Lagret kommer kunna betjäna upp till 100 butiker i Sverige.

Sjöbrisen Lindesberg

Sjöbrisen Lindesberg

Byggnation av 2 st lägenhetshus om totalt 44 lägenheter samt tillhörande parkeringar, cykelvägar och kringliggande parkområde.

Epiroc Kontor

Epiroc Kontor

Byggnaden är formad för att fungera som ett nav för hela anläggningens kontorsarbetsplatser och möten och binder ihop tre befintliga byggnader: den röda tegelbyggnaden från början av 1900-talet och kontorshuset från 1965 utmed Klerkgatan, samt matsals- och konferensbyggnaden med den om- och utbyggda restaurangen från 2011.

Elektroskandia centrallager

Elektroskandia centrallager

”Ordning och reda genom hela byggprocessen”. – Tommy Allström gav ett bra och gediget intryck redan när han presenterade TAB:s anbud. Så vi tvekade inte när vi valde dem, trots att det är ett relativt litet företag. Och vi är jättenöjda med resultatet. Byggprocessen har fungerat mycket bra och i princip allt har levererats i tid och med god kvalitet trots den mycket tajta tidsplanen som vi satte upp, säger Peter Landenberg, logistikdirektör på Elektroskandia.

Lindesbergs Brandstation

Lindesbergs Brandstation

TAB gjorde ett mycket bra jobb, samarbetet fungerade klockrent. De är lätta att ha att göra med och ger alltid snabba besked. Tomas Kjellberg tillägger att bygget av brandstationen höll både budget och tidsplan.

Swedol Logistikbyggnad

Swedol Logistikbyggnad

”Transparans genom hela byggnationen. Vi ville jobba med entreprenörer som kunde erbjuda öppna böcker och där vi kunde vara med och påverka utförande och kostnader under byggtiden. TAB kunde erbjuda allt detta och vi hade ett ärligt och bra samarbetsklimat genom hela byggprocessen”, säger Leif Andersson, inhyrd projektledare, Swedol.