Avslutade projekt

Rusta lager i Norrköping

Rusta lager i Norrköping

Vi utför mark, pålning och grundläggningsarbeten vid Rustas nya lager i Norrköping på 53 000 kvm.

Ica utbyggnad av lager

Ica utbyggnad av lager

Vi har fått i uppdrag av Catena Fastigheter att uppföra nytt kyllager till ICA i Borlänge.
Projektet påbörjas i Mars och ska vara klart i februari 2021

Swedol utbyggnad

Swedol utbyggnad

Swedol säljer allt från verktyg och förnödenheter till kläder och skydd med inriktning på främst proffsanvändare inom huvudsak kundsegmenten Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedolkoncernen har totalt 99 buti- ker: 76 i Sverige, 18 i Norge, fyra i Finland och en i Estland. 2016 omsatte koncernen drygt 2,3 miljarder kronor.

Sjöbrisen Lindesberg

Sjöbrisen Lindesberg

Byggnation av 2 st lägenhetshus om totalt 44 lägenheter samt tillhörande parkeringar, cykelvägar och kringliggande parkområde.

Lindesbergs Brandstation

Lindesbergs Brandstation

TAB gjorde ett mycket bra jobb, samarbetet fungerade klockrent. De är lätta att ha att göra med och ger alltid snabba besked. Tomas Kjellberg tillägger att bygget av brandstationen höll både budget och tidsplan.

Swedol Logistikbyggnad

Swedol Logistikbyggnad

”Transparans genom hela byggnationen. Vi ville jobba med entreprenörer som kunde erbjuda öppna böcker och där vi kunde vara med och påverka utförande och kostnader under byggtiden. TAB kunde erbjuda allt detta och vi hade ett ärligt och bra samarbetsklimat genom hela byggprocessen”, säger Leif Andersson, inhyrd projektledare, Swedol.

Bergsparken Lindesberg

Bergsparken Lindesberg

På generalentreprenad ska utföras nybyggnad av Hälsocentrum med lokaler för Vårdcentral, Familjecentral, Folktandvård. Centrumet kommer även innehålla 30 lägenheter, restaurang samt tillhörande lokalutrymmen. Ett Parkeringshus med 200 platser samt omgivande markanläggningar skall även uppföras.

Projekt innefattar även utförande av gång- och cykelbana.

Epiroc Kontor

Epiroc Kontor

Byggnaden är formad för att fungera som ett nav för hela anläggningens kontorsarbetsplatser och möten och binder ihop tre befintliga byggnader: den röda tegelbyggnaden från början av 1900-talet och kontorshuset från 1965 utmed Klerkgatan, samt matsals- och konferensbyggnaden med den om- och utbyggda restaurangen från 2011.

Lidl Centrallager

Lidl Centrallager

Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och bruttoytan på 50 000 m2. Projektet startade i juli 2018 och beräknas vara avslutat i augusti 2019. Lagret värderas till 100-tals miljoner och motsvarar sex fotbollsplaner i storlek. Under byggtiden kommer många entreprenörer att vara involverade vilket skapar många nya arbetstillfällen. Lagret kommer kunna betjäna upp till 100 butiker i Sverige.