Personal

Stort engagemang och lång erfarenhet
Jobba hos oss

Introduktion

Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Vårt team

Kontor

Tommy Allström

VD / Projektledare

Tommy Allström

VD / Projektledare

Telefon: 070-628 27 44
E-post: Tommy@tabyggproduktion.se

Ola Hedblad

Projektledare

Ola Hedblad

Projektledare

Telefon: 070-319 35 75
E-post:Ola@tabyggproduktion.se

Magnus Frid

Projektledare

Magnus Frid

Projektledare

Telefon: 072-076 48 92
E-post: magnus.frid@tabyggproduktion.se

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Stefan Gryth

Personalansvarig / Administratör

Telefon: 070-692 35 75
E-post: Stefan@tabyggproduktion.se

Mia Börgel

KMA Ansvarig / Administratör

Mia Börgel

KMA Ansvarig / Administratör

Telefon: 070-670 03 54
E-post: Mia@tabyggproduktion.se

Glenn Korsar

KMA samordnare / Administratör

Glenn Korsar

KMA samordnare / Administratör

Telefon: 070-670 15 46
E-post: Glenn.korsar@tabyggproduktion.se

Carina Holm

Ekonomi

Carina Holm

Ekonomi

Telefon: 070-625 73 80
E-post: Carina@tabyggproduktion.se

Joanna Allström

Administratör / Stafettgatan Maskin

Joanna Allström

Administratör / Stafettgatan Maskin

Telefon: 070-560 24 13
E-post: Joanna.allstrom@tabyggproduktion.se

Nils Österberg

Eftermarknad

Nils Österberg

Eftermarknad

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Daniela Allström

Projektkoordinator / Ekonomi

Telefon: 070-329 04 07
E-post: Daniela@tabyggproduktion.se

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonomi

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonomi

Telefon: 072-076 41 52
E-post: Lucinda.jakobsson@tabyggproduktion.se

Ulrika Sandberg

Projektadministratör

Ulrika Sandberg

Projektadminstratör

Telefon: 072-071 31 95
E-post: Ulrika.sandberg@tabyggproduktion.se

Entreprenad

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Telefon: 070-518 48 30
E-post: Ronnie@tabyggproduktion.se

Peter Luth

Platschef

Peter Luth

Platschef

Telefon: 070-223 59 15
E-post: Peter@tabyggproduktion.se

Peter Sandberg

Platschef

Peter Sandberg

Platschef

Telefon: 070-232 41 02
E-post: Peter.sandberg@tabyggproduktion.se 

Henrik Brånerud

Platschef / Arbetsledare

Henrik Brånerud

Platschef / Arbetsledare

Telefon: 072-070 90 86
E-post: Henrik.branerud@tabyggproduktion.se

Örjan Sundström

Arbetsledare

Örjan Sundström

Arbetsledare

Telefon: 070-180 76 13
E-post: Orjan.sundstrom@tabyggproduktion.se 

Jimmy Persson

Arbetsledare

Jimmy Persson

Arbetsledare

Telefon: 072-070 93 87
E-post: Jimmy.persson@tabyggproduktion.se

Tobias Jarleskog

Arbetsledare

Tobias Jarleskog

Arbetsledare

Telefon: 072-076 35 14
E-post: Tobias.jarleskog@tabyggproduktion.se

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Telefon: 073-821 12 67
E-post: Jonas.arvidsson@tabyggproduktion.se 

Tobias Fjellstedt

Arbetsledare

Tobias Fjellstedt

Arbetsledare

Telefon: 073-546 33 47
E-post: tobias.fjellstedt@tabyggproduktion.se

Service / Försäkring

Dan Sandberg

Arbetschef

Dan Sandberg

Arbetschef

Telefon: 070-677 45 65
E-post: Dan@tabyggproduktion.se 

Mattias Persson

Arbetsledare

Mattias Persson

Arbetsledare
Telefon: 072-071 40 94
E-post: Mattias.persson@tabyggproduktion.se

Andreas Aasland

Arbetsledare

Andreas Aasland

Arbetsledare

Telefon: 070-670 13 79
E-post: Andreas@tabyggproduktion.se