Personal

Stort engagemang och lång erfarenhet
Jobba hos oss

Introduktion

Tommy Allström Byggproduktion erbjuder industrier, fastighetsförvaltare och offentlig förvaltning, kostnadseffektiva och kundanpassade ny-, till- och ombyggnader inom givna tids- och kostnadsramar. Detta gör vi med kunnande, erfarenhet, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och servicefokuserad omtanke om kunden.

Vårt team

Kontor

Tommy Allström

VD/Projektledare

Tommy Allström

VD

Telefon: 070-628 27 44
E-post: Tommy@tabyggproduktion.se

Ola Hedblad

Projektledare

Ola Hedblad

Projektledare

Telefon: 070-319 35 75
E-post:Ola@tabyggproduktion.se

Magnus Frid

Projektledare

Magnus Frid

Projektledare

Telefon: 072-076 48 92
E-post: magnus.frid@tabyggproduktion.se

Stefan Gryth

Administratör/Personalansvarig

Stefan Gryth

Administratör/personalansvarig

Telefon: 070-692 35 75
E-post: Stefan@tabyggproduktion.se 

Mia Börgel

Administratör/KMA Ansvarig

Mia Börgel

Administratör/KMA Ansvarig

Telefon: 070-670 03 54
E-post: Mia@tabyggproduktion.se 

Glenn Korsar

KMA samordnare

Glenn Korsar

KMA samordnare

Telefon: 070-670 15 46
E-post: Glenn.korsar@tabyggproduktion.se 

Carina Holm

Administratör/Ekonomi

Carina Holm

Administratör

Telefon: 070-625 73 80
E-post: Carina@tabyggproduktion.se 

Joanna Allström

Administratör

Joanna Allström

Administratör

Telefon: 070-560 24 13
E-post: Joanna.allstrom@tabyggproduktion.se 

Nils Österberg

Eftermarknad

Nils Österberg

Eftermarknad

Daniela Allström

Projektkoordinator/Ekonomi

Daniela Allström

Projektkoordinator/Ekonomi

Telefon: 070-329 04 07
E-post: Daniela@tabyggproduktion.se

Lucinda Jakobsson

Redovisningsekonom

Lucinda Jakobsson

Ekonomi

Telefon: 072-076 41 52
E-post: Lucinda.jakobsson@tabyggproduktion.se

Entreprenad

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Ronnie Gyllstrand

Platschef

Telefon: 070-518 48 30
E-post: Ronnie@tabyggproduktion.se

Peter Luth

Platschef

Peter Luth

Platschef

Telefon: 070-223 59 15
E-post: Peter@tabyggproduktion.se

Peter Sandberg

Platschef

Peter Sandberg

Platschef

Telefon: 070-232 41 02
E-post: Peter.sandberg@tabyggproduktion.se 

Robert Lundborg

Platschef

Robert Lundborg

Platschef

Telefon: 073-203 50 76
E-post: Robert.lundborg@tabyggproduktion.se

Henrik Brånerud

Arbetsledare

Henrik Brånerud

Arbetsledare

Telefon: 072-070 90 86
E-post: Henrik.branerud@tabyggproduktion.se

Örjan Sundström

Arbetsledare

Örjan Sundström

Arbetsledare

Telefon: 070-180 76 13
E-post: Orjan.sundstrom@tabyggproduktion.se 

Tobias Jarleskog

Arbetsledare

Tobias Jarleskog

Arbetsledare

Telefon: 072-076 35 14
E-post: Tobias.jarleskog@tabyggproduktion.se

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Jonas Arvidsson

Arbetsledare

Telefon: 073-821 12 67
E-post: Jonas.arvidsson@tabyggproduktion.se 

Service / Försäkring

Dan Sandberg

Arbetschef

Dan Sandberg

Arbetschef

Telefon: 070-677 45 65
E-post: Dan@tabyggproduktion.se 

Mattias Persson

Arbetsledare

Mattias Persson

Arbetsledare
Telefon: 072-071 40 94
E-post: Mattias.persson@tabyggproduktion.se

Andreas Aasland

Arbetsledare

Andreas Aasland

Arbetsledare

Telefon: 070-670 13 79
E-post: Andreas@tabyggproduktion.se