Vårt erbjudande

  • Hem
  • Vårt erbjudande
TA Byggproduktion är ett medelstort byggbolag som inriktar sig på produktion av större byggnader som lagerlokaler, kontorsbyggnader samt nyproduktion.

Nyhetsflöde

Lokal byggfirma vann jätteupphandling

2019-04-14
En kvarts miljard. Detta blev det vinnande anbudet i den stora upphandlingen för bygget av Lindesbergs nya hälsocentrum och bostadshuset Bergsparken...

TA Byggproduktion välkomnar komplexa projekt

2019-01-05
Grundaren av Tommy Allström Byggproduktion AB, eller TA Byggproduktion, tycker om stora och ofta komplexa byggprojekt som inte sällan kantas av utmaningar...

TA Byggproduktion förnyar SBCERT

2018-06-19
Tommy Allström Byggproduktion AB uppgraderar till ISO 14001:2015 och 9001:2015 samt omcertifiering mot OHSAS 18001:2007...

Betongarbeten

Du kan anlita oss för betongarbeten, t ex när det gäller hus- och fabriksbyggnad, brobyggnad m m. Vi arbetar med alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Det finns många olika typer av betongmaterial lämpade för olika behov och lösningar.

Den erfarenhet vi samlat på oss ger oss möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Ibland är byggnation med redan färdiga betongelement den mest lämpade lösningen. Vi har väl inarbetade leverantörskontakter god erfarenhet av att bygga med olika typer av element, så som stommar, väggar, valv m m.

Betongkonstruktion -Elektroskandia

Träbyggnation

Du kan anlita oss för träbyggnation av t ex småhus, hyreshus, volymhallar eller hyresgästanpassning m m. Vi arbetar med olika utgångspunkter, beroende på dina önskemål och behov, t ex Platsbyggt som i fastighetens grundkonstruktion, interiörer och inredningar.

Det finns många nya, snygga och funktionella material som ger möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Limträstommar är ett tidsbesparande flexibelt och miljövänligt alternativ som vi också är väl förtrogna med. De är dessutom ett estetiskt tilltalande alternativ i lokaler där stommarna kan vara väl synliga, som t ex i idrottshallar och andra publika utrymmen. Materialkostnaden blir något högre. Men i gengäld minskar byggtiden.

​Färdiga byggelement för allt från ytter- och inneväggar, med eller utan monterade dörrar och fönster kan också vara ett alternativ. Kostnaden för inköpt material blir naturligtvis högre och utrymmet för egna lösningar blir mindre. Men i gengäld minskar byggtiden, ofta dramatiskt.

Träkonstruktion -Hälsocenter